Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.promaxlazy.pl

Adres artykułu: www.bip.promaxlazy.pl/artykuly/14

Informacja o taryfach

Podtytuł: Poniżej materiały dotyczące postępowania w zakresie zatwierdzenia wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfy

Decyzja

Pozostała dokumentacja

Informacje o wejściu taryf